Julkilausuma 23.2.2013

 JULKILAUSUMA

 

Metallin Oulu-Lapin aluejärjestön vuosikokous 23.2.2013

 

Työehtosopimusneuvottelujen aikaistamiseen ei ole tarvetta, koska työnantaja on tarjoamassa pitkää sopimusta, nollaratkaisua ja eläkeiän korottamista. Sen sijaan vaadimme yrityksiltä yhteiskuntavastuuta, mm. vajaatyöllisyystilanteissa pitäydytään irtisanomisten sijaan lomautuksissa.

 

Pääministeri Kataiselta vaaditaan raamisopimukseen liittyvän kolmen päivän koulutusoikeuden saattamista lainsäädäntään ennen sopimuskauden päättymistä. Työmarkkinajärjestöt ovat osansa tehneet ja voivat keskittyä seuraavaan kierrokseen.

 

Maan hallituksen on kolmikannassa löydettävä edellytykset työllisyysasteen nostamiseen. Työpaikoilla on edelleen tehtävä töitä työolosuhteiden parantamiseksi ja vuoropuhelu osapuolten välille on saatava toimivaksi. Metalli on vahvasti mukana Hyvä- työ Pidempi työura hankkeessa. Tarkoitus on levittää hyviä käytäntöjä muun muassa ikääntyneiden työssä jatkamiseksi, joka mahdollistaisi myös korkeammat eläkkeet tulevaisuudessa.

 

Nuorisotakuun toteutuminen vaatii myös pohjoisen Suomen koulutuspaikkojen säilyttämistä riittävän kattavalla tasolla.

 

Aluekokous edellyttää, että julkisuudessakin esiintyneet Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat saatetaan kuntoon. Valtion osallistuminen kaivoksen lisärahoitukseen on Kainuun työllisyyden kannalta perusteltu.

 

***   

 

Lisätietoja vastaava aluetoimitsija Martti Rauhala puh. 040 723 5990.