Julkilausuma 1.4.2014

Metallityöväen Oulu – Lapin Aluetoimikunta

 

Laguna – kansainvälinen investointi Suomeen

Eurooppalainen, hiukkasfysiikan alaan kuuluva Laguna – hanke toisi mittavat investoinnit ja kaivattua työtä hiipuvan kaivostoiminnan tilalle Pyhäjärvelle ja rakentamisvaiheessa koko Suomeen. Selvityksen mukaan välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat 2700 – 2400 henkilötyövuotta ja pitkän 20 – 30 vuoden toimintavaiheen aikanakin 100 – 375 henkilötyövuotta.

Sijoituspaikkana Pyhäsalmen Kaivos on paras mahdollinen, kaivostoiminta lakkaa todennäköisesti vuosikymmenen loppuun mennessä. Jatkokäytön työllisyysvaikutuksia ei kenenkään sovi väheksyä. Aluetoimikunta vaatii kaikkien tahojen yhdessä ponnistelevan tämän hankkeen toteuttamiseksi.

Pumppuvoimalalla säätövoimaa

Eikä pelkästään Laguna – hanke, kaivokseen on mahdollista rakentaa todella mittava pumppuvoimala, jolla saadaan kaivattua sähköenergian säätövoimaa. Putouskorkeudeksi saadaan 1400 metriä. Voimalan turbiineihin ajetaan vesimassat energiaa tarvittaessa ja halvan sähkön aikana pumpataan vesi alhaalta takaisin ylös altaisiin.

Tehoa voimalalla saadaan arvioiden mukaan jopa 800 megawattia, joka vastaa Suomen nykyisiä pieniä ydinvoimaloita. Euroopassa tällaiset voimalat ovat yleisiä.